Kontakt

SPOZNAJ 3D TLAČ

SPŠE Hálova 16, 851 01 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO – 55658997 (Nie je platca DPH)

DIČ – 1124316655

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK62 0200 0000 0037 6597 1451

SWIFT: SUBASKBX

Všeobecné obchodné podmienky

Kontaktný formulár

    Termíny kurzu